ชุมชนบ้านโป่งศรีนคร

21 พ.ค. 2561      977 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

บ้านโป่งศรีนคร ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย มีประชาชนที่อาศัยจำนวน 94 ครัวเรือน แต่เดิมเมื่อ พ.ศ.2543 บ้านโป่งศรีนคร หมู่ที่ 11 ได้แยกการปกครองจาก บ้านโป่งหมู่ที่ 3 และเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2543 ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม บ้านโป่ง เป็นบ้านโป่งศรีนคร ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลตำบลโรงช้าง กิจกรรมในการท่องเที่ยว ศูนย์เรียนรู้พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในระดับประเทศ บ้านโป่งศรีนคร ต้วอย่างที่เกิดจากการรวมกลุ่มของคนในหมู่บ้าน เช่น กลุ่มไม้กวาด กลุ่มทำพรมเช็ดเท้า กลุ่มปุ๋ยหมัก กลุ่มธนาคารข้าว และบ้านพักโฮมสเตย์ มีการบริหารจัดการที่ดีจนสามารถสร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่ายแก่ชุมชน มีความเข้มแข็ง มีความสามัคคี ประชาชนดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยมีการสร้างสหกรณ์ขยะมีการรับ ซื้อ-ขาย ทุกวันที่ 15 ของเดือน อีกทั้งยังนำขยะไปหมักเป็นปุ๋ยชีวภาพ สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน การเดินทางจากตัวเมืองเชียงราย ไปเส้นทางเทิง-พะเยา ก่อนถึงแยกดอกเชียงเคี่ยน เลี้ยวขวาไปอำเภอป่าแดด ที่ตั้ง : บ้านโป่งศรีนคร หมู่ 11 ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัด : เชียงราย รหัสไปรษณีย์ : 57190 โทรศัพท์ : 0-5376-1330 แฟกซ์ : 0-5376-1330 อีเมล : Head.pongsrinakorn@gmail.com เว็บไซต์ : http://www.homestaypongsrinakorn.com facebook : www.facebook.com/headman.pongsrinakorn/photos?lst=1208073048%3A100004404879995%3A1526910649&source_ref=pb_friends_tl ติดต่อผู้ประสาน:: คุณมานพ ชัยบัวคำ เบอร์โทรศัพท์ :: 081 289 6944

แหล่งที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=GI4Ggm_vFo8