ชุมชนบ้านท่าขันทอง

13 พ.ค. 2561      5131 views

แชร์ทั้งหมด 8 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

“บ้านท่าขันทอง” เป็นหมู่บ้านต้นแบบวัฒนธรรมที่ยังคง รักษาวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านเดิมๆ สืบสานไว้ให้ศึกษา และเป็นหมู่บ้านที่ชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีความหลากหลายของกลุ่มอาชีพ มีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ จากทั่วประเทศเข้าไปศึกษาดูงาน พื้นที่ของหมู่บ้านยาวเลียบไปตามแนวแม่น้ำโขง เห็นวิวทิวทัศน์สวยงาม ยามปั่นจักรยานเที่ยวรอบๆหมู่บ้าน มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่อบอุ่นปลอดภัย มีเสน่ห์ประทับใจในการต้อนรับด้วยน้ำใจไมตรีที่อบอุ่น อย่างพี่น้องแบบชนบท จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่าน ได้ไปเที่ยวชมและพักผ่อนอย่างมีความสุข ครั้งหนึ่งในชีวิต เส้น ทางที่ 1 “อิสระแห่งสายน้ำ” ครึ่งวัน ตาม รอยนครโบราณสุวรรณโคมคำ ลงเรือที่ท่าน้ำบ้านสบกก ล่องเรือไปบ้านใหม่ร่มเย็น สสป.ลาว หนึ่งวัน ท่า น้ำบ้านสบกก ชมวิวสวยลำน้ำโขง นวดฝาเท้าบนหาดหิน แอ่วลาวบ้านใหม่ร่มเย็น ชมอดีตนครโบราณสุวรรณโคมคำ ล่องเรือไปกราบพระสิงห์คำและพระสามสี พระคู่เมืองบ้านแซว ล่องเรือเลียบสุวรรณโคมคำไปหาดหินบ้านสวนดอก เก็บสาหร่ายแม่น้ำโขง ผ่านจุดชายแดนไทย-ลาว แอ่วลาวที่บ้านศรีเมืองงาม ไหว้พระเจ้าหลวงวัดสวนดอก พักโฮมสเตย์ท่าขันทอง -------------------------------------------------------------------------------- เส้นทางที่ 2 “ความสุขของความพอเพียง” บายศรีสู่ขวัญ ชิมอาหาร ชมการแสดงวัฒนธรรมไทลื้อที่วัดวังชาง กราบพระสิงห์คำและพระสามสีที่วัดบ้านแซว ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง การเลี้ยงปลากระชังบ้านทุ่ง นั่งรถอีต๊อกดูการทำข้าวกล้องอินทรีย์ การเลี้ยงจิ้งหรีดและการทอผ้าบ้านท่าขันทอง พักโฮมสเตย์ท่าขันทอง -------------------------------------------------------------------------------- เส้นทางที่ 3 “อิ่มอุ่นทำบุญเก้าวัด ย้อนรอยประวัติศาสตร์ 2500 ปี” 1. เชียงแสน-บ้านแซว วัด เจดีย์หลวง วัดพระเจ้าล้านทอง วัดพระธาตุจอมกิตติ วัดพระธาตุผาเงา วัดสองพี่น้อง วัดพระธาตุวังชาง วัดศรีหัวกว๊าน วัดบ้านแซว วัดสวนดอก 2. เชียงของ-บ้านแซว วัดศรีดอนชัย วัดหาดไคร้ วัดหลวงไชยสถาน วัดพระแก้ว วัดแม่เงิน วัดสวนดอก วัดบ้านแซว วัดศรีหัวกว๊าน วัดพระธาตุวังชาง -------------------------------------------------------------------------------- หมายเหตุ โปรแกรมนำเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม อัตราค่าบริการ - ค่าที่พัก 1 คืน รวมอาหาร 2 มื้อ (เย็น-เช้า) ราคา 300 บาท/คน - ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมต้อนรับ ได้แก่ ค่าจัดบายศรีสู่ขวัญ ขันโตก การแสดงพื้นบ้าน ดนตรีพื้นบ้าน 100 บาท/คน - ค่าบริการมัคคุเทศก์นำเที่ยว 100 บาท/วัน - ค่าบริการ จักรยานปั่นชมทิวทัศน์ เลียบแม่น้ำโขง 50 บาท/คน - ค่าพาหนะ(เรือ รถยนต์) นำชมกิจกรรมต่างๆ ประสานกับกลุ่มก่อนเดินทาง ข้อจำกัด - ห้ามเล่นการพนัน - ห้ามนำยาเสพติดเข้าสู่ชุมชน (หมู่บ้านปลอดสิ่งเสพติด) - ห้ามประพฤติกิริยาไม่สมควรบริเวณเสาหลักบ้านของชุมชน - ไม่ประพฤติผิดศีลธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น - ไม่ทิ้งขยะบริเวณชุมชน ให้นำไปทิ้งตามจุดที่กำหนดไว้ - นักท่องเที่ยวจะเข้าชมกิจกรรมทางการเกษตรของชุมชน ต้องมีคนของชุมชนเป็นผู้นำเที่ยว - ห้ามส่งเสียงดังในยามวิกาล โฮมสเตย์ บ้านท่าขันทอง คุณ เสถียร บุญปรก (ประธานกลุ่มโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง) 32 ม.3 บ้านท่าขันทอง ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร.086-194-2647 , 084-919-8214 , 087-579-3450 เส้น ทางการเดินทาง การเดินทางโดยทางรถยนต์จากอำเภอ แม่จัน ใช้เส้นทาง 1016 ไป อำเภอเชียงแสน จากอำเภอเชียงแสนใช้เส้นทาง 1129 (เลียบแม่น้ำโขง) ถึงบ้านท่าขันทอง ต.บ้านแซว ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ขอบคุณเนื้อข่าวจาก :: http://www.tourvtthai.com/2015/travel/580400000019 ขอบคุณภาพข่าวจาก :: https://www.posttoday.com/travel/523480

แหล่งที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=R3wIsCW1la0