ลิ้นจี่ - สัปรด

4 เม.ย. 2561      529 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ลิ้นจี่ของ จ.เชียงราย ถือว่ามีคุณภาพและมีปริมาณมากที่สุดของประเทศ มีพื้นที่ปลูกครอบคลุมทั้ง 18 อำเภอ กว่า 32,269 ไร่ ผลผลิตออกสู่ตลาดปีละกว่า 15,839 ตัน ส่วนสับปะรดนางแล มีคุณสมบัติเด่นที่มีรสหวาน กลิ่นหอม พื้นที่ปลูกประมาณ 11,469 ไร่ มีผลผลิตปีละไม่ต่ำกว่า 34,407 ตัน ทำรายได้ให้แก่ชาวสวนผู้ปลูกสับปะรดกว่า350 ล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มปริมาณการผลิตที่สูงขึ้น

แหล่งที่มา :