กลุ่มส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์และวีดีทัศน์

29 มี.ค 2561      334 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์และวีดีทัศน์
นางสาวศรินญา วิชัยปะ เจ้าหน้าที่สถิติ

แหล่งที่มา :