คณะผู้บริหาร

29 มี.ค 2561      1063 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
นางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แหล่งที่มา :