คณะผู้บริหาร

29 มี.ค 2561      1427 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นายบุญเชิด ลีลาคุณากร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
นายจีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นายสัณฐิราช นามเหลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางวิภาวี ลีไพบูลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวมณฑา กิติมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แหล่งที่มา :