พิธีส่งตัวคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม และเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์"

15 มี.ค 2561      318 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีส่งตัวคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม และเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์" ระหว่างวันที่ 19 - 29 มีนาคม 2561 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานกล่าวให้โอวาทคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม และเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ จังหวัดเชียงรายได้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน แบ่งเป็นนักกีฬาชาย 139 คน นักกีฬาหญิง 121 คน และผู้ควบคุมคุมทีม 76 คน รวมทั้งสิ้น 336 คน โดยนมัสการ พระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ให้พรและรดน้ำมนต์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันครั้งนี้ ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แหล่งที่มา :