ตัวแทนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการทำโฮมสเตย์ที่ถูกต้อง แก่พนักงานฝ่ายพัฒนาสังคม สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาพระราชดำริ

22 มิ.ย. 2565      20 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ตัวแทนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการทำโฮมสเตย์ที่ถูกต้อง แก่พนักงานฝ่ายพัฒนาสังคม
สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาพระราชดำริ
 
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30-10.00 น.
               นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการทำโฮมสเตย์ที่ถูกต้อง แก่พนักงานฝ่ายพัฒนาสังคม สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาพระราชดำริ ณ ห้องประชุม VIP อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย