พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำ

18 มี.ค 2565      144 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ลื้อ กลุ่มชาติพันธ์ไทจากสิบสองพันนามาสู่ศรีดอนชัย
ลาย ศิลปะการทอเส้นฝ้ายเป็นลวดลายบนผืนผ้าอันวิจิตร
คำ มีคุณค่าประดุจทองคำอันควรรักษาสืบไป


เป็นที่มาของชื่อพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ที่มาเยือนเล็งเห็นความสำคัญของสถานที่แห่งนี้ และแสดงนัย ถึงสิ่งจัดแสดงหลักของพิพิธภัณฑ์ นั่นคือผ้าทอฝ้ายอันวิจิตรของชาวไทลื้อ จากสิบสองปันนามาสู่ศรีดอนชัย กับศิลปะลวดลายบนผืนผ้า ที่มีคุณค่าดุจทองคำของชาวไทลื้อ บ้านศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย ที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำของคุณสุริยา วงค์ชัย ลูกหลานไทลื้อรุ่นปัจจุบัน ที่จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ หลังนี้ขึ้นมา เพื่อเก็บรักษาผ้าทอไทลื้อไว้สืบทอดให้เป็นมรดกของลูกหลานสืบไป

ที่ตั้ง : 47 ม.14 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย