กลุ่มทอผ้าไทลื้อ บ้านหาดบ้าย

18 มี.ค 2565      198 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ผ้าทอไทลื้อ เป็นผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าไทลื้อ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษที่ได้อพยพมาจากดินแดนสิบสองปันนา โดยการนำอาเมล็ดฝ้ายติดตัวมาด้วย เมื่อปักหลักตั้งรกรากที่ใด ก็จะปลูกต้นฝ้าย เพื่อนำดอกฝ้ายผลิตเป็นเส้นด้าย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการทอผ้า เดิมทีทุกครอบครัว จะทอเป็นเครื่องนุ่งห่ม และนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้อื่น ๆ เพื่อใช้กันเอง กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านหาดบ้าย ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางเชียงแสน – เชียงของ เป็นถนนเลียบริมแม่น้ำโขง เป็นหมู่บ้านของชาวไทลื้อ ที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามน่าสนใจ โดยเฉพาะฝีมือการทอผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงจาก โดยอยู่ห่างจากตัวอำเภอเชียงของประมาณ 36 กิโลเมตร โดยมีถนนหมายเลข 1129 เป็นเส้นทางสายหลัก ตัดเลียบแม่น้ำโขงผ่านอำเภอเชียงของและเชียงแสน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเสริมในการทอผ้าไทลื้อ ซึ่งมีทักษะความสามารถด้านภูมิปัญญาการทอผ้า ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นผ้าซิ่นสีหม้อฮ้อม เป็นลายริ้ว และมีการยกลายอย่างงดงาม แต่งด้วยแถบลวดลายให้สวยงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทลื้อดั้งเดิม และมีผ้าโพกหัว

ที่ตั้ง : บ้านหาดบ้าย ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย