วัดท่าข้ามศรีดอนไชย

18 มี.ค 2565      141 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัดท่าข้ามศรีดอนชัย ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ ซึ่งเป็นจุดที่จะมีการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ เพื่อการอนุรักษ์ในสิ่งที่กำลังจะสูญหายไปของชาติพันธุ์ไทลื้อ ซึ่งที่ผ่านมาในพื้นที่ตำบลศรีดอนชัยได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทลื้อมาอย่างต่อเนื่อง และใช้พื้นที่วัดจัดกิจกรรมหลายอย่าง
เพื่อประชาสัมพันธ์ความเป็นไทลื้อ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตและประวัติชาวไทลื้อในพื้นที่ตำบลศรีดอนชัย

ที่ตั้ง:. หมู่ 14 ต.ศรีดอนไชย อ.เชียงของ จ.เชียงรายๆ