วัดครึ่งใต้

18 มี.ค 2565      104 views

แชร์ทั้งหมด 4 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัดครึ่งใต้ มีต้นศรีมหาโพธิ์ อายุ 250 ปี คู่บ้านครึ่งใต้ มีหอพระไตรปิฎกโบราณซึ่งมีเอกลักษณ์เป็นหอไตรที่มีเสาเดี่ยวหนึ่งเดียวในภาคเหนือ มีพระประธานซึ่งสร้างขึ้นในสมัยเชียงแสนอายุร่วม 700 กว่าปี ชาวบ้านเรียกว่าพระพันแสง กรมศิลปกรกำลังดำเนินการสำรวจ เพื่อจดทะเบียนเป็นมรดกโลก มีห้องสมุดที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับให้การบริการทางการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา แก่พระภิกษุ สามเณรในจังหวัดเชียงรายและอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ที่ตั้ง : หมู่ 3 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย