ประวัติประเพณี เส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง

4 พ.ย. 2559      125 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่จัดงาน: 29 ธันวาคม - 2 มกราคม ของทุกปี
สถานที่จัดงาน: บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง
จัดขึ้นเพื่อเคารพสักการะและเผยแพร่ประวัติเกียรติคุณของพ่อขุนผาเมือง ปูชนียบุคคลของชาติไทย ถือได้ว่าเป็นงานที่มีความสำคัญยิ่งงานหนึ่ง ที่เกิดจากความพร้อมเพียง ความสมัครสมาน สามัคคีของข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน และกลุ่มพลังมวลชนที่ได้ให้ความ ร่วมใจเสียสละทั้งกำลังกาย และกำลังทรัพย์ พิธีบรวงสรวงดวงวิญญาณพ่อขุนผาเมือง และพิธีเปิดงาน กำหนดในวันแรกของงาน เป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวอำเภอหล่มสัก ซึ่งมีมาแต่โบราณ มักนิยมเล่นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา - ออกพรรษา ซึ่งมีการเส็งกลอง 2 ลักษณะ คือ จัดเส็งกลองร่วมกับงานบุญบั้งไฟ โอยเชื่อว่าการเส็งกลองเพื่อเป็นการเชื้อเชิญเทวดา มนุษย์โลก และภูติผีมา ร่วมทำบุญบั้งไฟ โดยพร้อมเพียงกัน อีกลักษณะจนเป็นการนัดหมายช่างกลองตามบ้านต่าง ๆ ให้นำกลองมาเส็งแข่งกัน เพื่อประกวดในเรื่อง "ความดัง" กลองที่ตีได้เสียงดังที่สุด คือ มีเสียงทุ้ม กลาง แหลม ครบถ้วนจะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน ลักษณะกลองที่จะนำมาเส็ง ทำมาจากไม้ประดู่ เจาะให้กลวงและบาง มีลักษณะเรียว หลังกลองจะเป็นหนังวัว ส่วนฆ้อนที่ใช้ตี ทำมาจากไม้ข่อยหรือไม้หม่อน ส่วนมี่จะใช้ตีจะนำตะกั่วมาหุ้มรอบ เพื่อรักษาหนังหน้ากลอง และฆ้อนมีน้ำหนักจะตีได้ดัง ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การประกวดเส็งกลอง (คือการแข่งขันตีกลองยาว และตีกลองสองหน้า ว่ากลองลูกไหนจะมีเสียงไพเราะกว่ากัน ซึ่งการเส็งกลอง เป็นการละเล่นที่นิยมมาตั้งแต่อดีตของชาวเพชรบูรณ์) การล่องโคมไฟ การรับประทางอาหารพื้นเมือง และการละเล่นพื้นเมืองต่างๆ เป็นประเพณีท้องถิ่นของอำเภอหล่มสัก สำหรับการล่องโคม หมายถึง การลอยโคมไฟ เชื่อกันว่าเป็นการบูชาเทพยดาบนสวรรค์มักนิยมล่องโคมไฟกันในช่วงวันออกพรรษา
ข้อมูลอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย หากมีข้อมูลส่วนใดจะเพิ่มเติม ติดต่อส่งข้อมูลเข้ามาได้ที่อีเมล์ maneeyafai88@gmail.com นักวิเคราะห์ข้อมูล สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์