ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 22 เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อนักศึกษาที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา

15 มิ.ย. 2563      132 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print