ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายฉบับที่ 15 เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางจากจังหวัดภูเก็ต เพื่อกลับภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

8 พ.ค. 2563      170 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print