คำสั่งฯ ขยายระยะเวลาการปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

15 เม.ย. 2563      107 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 11/2563 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563

เรื่อง  ขยายระยะเวลาการปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด


- ปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

- งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

จากเดิม ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2563 เวลา 18.00 น. ถึงวันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น.

เป็น  ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น.