คำสั่งฯ ระงับการใช้เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเชียงราย - เชียงใหม่ และเชียงราย - พะเยา (เพิ่มเติม)

13 เม.ย. 2563      132 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 10/2563
เรื่อง ระงับการใช้เส้นทางเชื่อมต่อ ระหว่างจังหวัดเชียงราย- เชียงใหม่ และเชียงราย-พะเยา (เพิ่มเติม)