ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและควบคุมการเกิดไฟป่าในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย

8 เม.ย. 2563      123 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและควบคุมการเกิดไฟป่าในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย