วัดป่าบ้านเหล่า (ธ)

26 มี.ค 2563      508 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัดป่าบ้านเหล่า (ธ) เป็นวัดป่าที่ก่อตั้งโดยหลวงปู่ขาน ฐานวโร พระสายธรรมยุตนิกาย ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนมีลูกศิษย์ทั่วทั้งประเทศและท่านได้มรภาพเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 ลูกศิษย์จึงได้จัดทำพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขานขึ้น และท่านยังได้บริจาคที่ดินสำหรับขุดเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ ให้เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้ใช้เป็นแหล่งเก็บน้ำสำหรับผลิตประปา เทศบาลตำบลบ้านเหล่าจึงได้ปรับปรุงสระเก็บน้ำดังกล่าวเป็นสวนสาธารณะสำหรับออกกำลังกาย

สถานที่ตั้ง  : บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

วัน/เวลาปิด-เปิด  : เปิดตลอดเวลา 

การเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยว : 29 ก.ม. จากอ.เมืองเชียงราย ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 089 – 2799366