อ่างเก็บน้ำพระราชดำริแม่เปิน

26 มี.ค 2563      96 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

อ่างเก็บน้ำพระราชดำริแม่เปิน มีขนาด 262 ไร่ มีน้ำตลอดทั้งปี มีความลึก 3 – 5 เมตร เป็นแหล่งปลาชะโดชุกชุม โดยมีการใช้ประโยชน์ทั้งทางการท่องเที่ยว อาทิใช้เป็นแหล่งพักผ่อน การทำกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เช่น การตกปลา เป็นต้น

สถานที่ตั้ง  : หมู่ที่ 13  บ้านป่าดู่  ตำบลป่าซาง  อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

วัน/เวลาเปิด-ปิด :  ทุกวัน/ตลอดเวลา

การเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยว : เดินทางโดยรถส่วนตัว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลป่าซาง  โทรศัพท์ 053 - 602660