ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนโป่งมุ้น ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

14 ก.พ. 2563      193 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00–12.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และนางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนโป่งมุ้น ตำบลห้วยซ้อ จังหวัดเชียงราย เพื่อรวบรวมข้อมูลทั่วไปนำไปวางแผนพัฒนาให้สามารถรับรองและให้บริการนักท่องเที่ยวได้ ตามนโยบายจังหวัดและกระทรวงการท่องเที่ยว “สะอาด ปลอดภัย สวยงาม น่ายลและยั่งยืน”