การสร้างมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี (มาตรการสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย 100%)

5 ก.พ. 2563      172 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

จังหวัดเชียงราย  ได้มีประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 เรื่อง กำหนดมาตรการให้ ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาฝึกงาน หน่วยงานในศาลากลางจังหวัดเชียงราย ประชาชนทั่วไป ที่มาติดต่อราชการในศาลากลางจังหวัดเชียงราย ให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง มีผลบังคับใช้มาตรการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป