กำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า

14 ม.ค. 2563      345 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

จังหวัดเชียงราย ขอแจ้งกำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า ตามสำเนาประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562

มาเพื่อป้องกันและควบคุมไฟป่า