โครงการลานกีฬาและนันทนาการชุมชน และโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชน

1 พ.ย. 2562      1897 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอประชาสัมพันธ์การขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมพลศึกษา ในโครงการลานกีฬาและนันทนาการชุมชน และโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชน โดยดำเนินการกรอกข้อมูล ตามแบบสำรวจที่แนบมาพร้อมนี้  ทั้งนี้หากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์ในโครงการดังกล่าว ขอให้ดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์และสำรวจความพร้อมของพื้นที่ก่อสร้างพร้อมเอกสารประกอบ ส่งกลับไปยังกรมพลศึกษา ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานอาคารสถานการณ์กีฬา กองมาตรฐานอาคารสถานการกีฬา กรมพลศึกษา โทรศัพท์ 02 – 2140120 ต่อ 3021 – 3022เอกสารดาวน์โหลด

attch_20191101110454_0.docx ดาวน์โหลด
attch_20191101110454_1.docx ดาวน์โหลด