ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยว 5 เชียง (.....   9 ก.ค. 2561 160 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยว 5 เชียง .....   9 ก.ค. 2561 130 ครั้ง
รายละเอียดขอบเขตของงานจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยว 5 เ.....   9 ก.ค. 2561 290 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานจ้างจัดทำหลักสูตร Social Enterprise สู่ชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร.....   4 ก.ค. 2561 167 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธ์ุล้า.....   22 มิ.ย. 2561 110 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก (สืบสานตำนานไ.....   6 มิ.ย. 2561 194 ครั้ง
ราคากลางงานจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (สืบสานตำนานไทลื้อจังหวัดเชียงราย)   28 พ.ค. 2561 168 ครั้ง
รายละเอียดขอบเขตของงานจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (สืบสานตำนานไทลื้อจังหวัดเชียงราย)   28 พ.ค. 2561 297 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม ปั่น ลัด เลาะ ริมฝั่งโขง เชื่อมโยง 3 แผ่นดิน   18 พ.ค. 2561 190 ครั้ง