ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเส้นทางท่องเที่ยว เชื่อ.....   6 ส.ค. 2561 349 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินกิจกรรมที่ 1 แผนพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้อาหารปลอดภัย และกิจกรรมที่ 2 แผนพ.....   3 ส.ค. 2561 345 ครั้ง
ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานจ้างดำเนินกิจกรรมที่ 1 แผนพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้อาหารปลอดภัย และกิจกรรมท.....   3 ส.ค. 2561 323 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำหลักสูตร Social Enterprise สู่ชุมชน ภายใต้โครงกา.....   24 ก.ค. 2561 303 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจ Cluster อารยธ.....   23 ก.ค. 2561 327 ครั้ง
รายละเอียดขอบเขตของงานจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจ Cluster.....   23 ก.ค. 2561 350 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทาง.....   18 ก.ค. 2561 250 ครั้ง
ประกาศราคากลาง งานจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจ Cluster อาร.....   16 ก.ค. 2561 248 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างจัดทำหลักสูตร Social Enterprise สู่ชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด.....   11 ก.ค. 2561 238 ครั้ง