ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและเครือข่ายการท่องเที่ยวสีเขียว ผ่านสื่อออ.....   3 ก.ค. 2562 480 ครั้ง
ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและเครือข่ายการท่องเที่ยวสีเขียว .....   27 มิ.ย. 2562 367 ครั้ง
ราคากลางงานจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและเครือข่ายการท่องเที่ยวสีเขียว ผ่านสื่อออนไลน์.....   27 มิ.ย. 2562 381 ครั้ง
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity &.....   15 พ.ค. 2562 600 ครั้ง
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน?ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity &.....   15 พ.ค. 2562 527 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดงานมหกรรม เชียงรายเมืองสุขภาพล้านนา (Lanna Wellness) ภายใต้โครงการ.....   19 มี.ค 2562 281 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดมหกรรม "เชียงรายเมืองสุขภาพล้านนา" (Lanna wellness) ภายใต้โครงก.....   6 มี.ค 2562 276 ครั้ง
ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาจัดมหกรรม ?เชียงรายเมืองสุขภาพล้านนา? (Lanna wellness) ภายใต้โครงการสร้างม.....   28 ก.พ. 2562 285 ครั้ง
ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานจ้างเหมาจัดมหกรรม เชียงรายเมืองสุขภาพล้านนา (Lanna wellness) ภายใต้โครงการ.....   28 ก.พ. 2562 281 ครั้ง