จ้างเหมาดำเนินกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ณ เชียงของ สองฝั่งโขง เชื่อมโยง ไทย-ลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     จ้างเหมาดำเนินกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ณ เชียงของ สองฝั่งโขง เชื่อมโยง ไทย-ลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศราคากลาง

     เฉพาะเจาะจง

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย