Facebook share Twitter share Print

CHIANGRAI DPE NUB CAL

หมวดกิจกรรม : หมวดกีฬา

CHIANGRAI DPE NUB CAL วันที่ 14 มีนาคม 2565 – 20 มิถุนายน 2565 รายละเอียดกิจกรรม กิจกรรม

สถานที่ดำเนินการ
พื้นที่จังหวัดเชียงราย
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
14/03/2565 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด
20/06/2565 : ไม่ระบุเวลา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง