Facebook share Twitter share Print

การประกวดแข่งขันภาพถ่าย, วาดภาพระบายสี และคลิปภาพวีดีโอ งานเชียงรายดอกไม้งาม

หมวดกิจกรรม : หมวดท่องเที่ยว

การประกวดแข่งขันภาพถ่าย, วาดภาพระบายสี และคลิปภาพวีดีโอ ในหัวข้อ "เชียงรายดอกไม้งาม" เทศบาลนครเชียงราย รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2565 (ตัดสินวันที่ 19 มกราคม 2565) รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/tourism.cri/posts/2051559835010574 โทร 053-715952 ต่อ 105 Facebook เชียงรายดอกไม้งาม เทศบาลนครเชียงราย (https://www.facebook.com/tourism.cri/) Website www.chiangraicity.go.th

สถานที่ดำเนินการ
Facebook เชียงรายดอกไม้งาม เทศบาลนครเชียงราย
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
06/01/2565 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด
17/01/2565 : ไม่ระบุเวลา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง