Facebook share Twitter share Print

งานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 18 ทิวลิปบานใจกลางนครเชียงราย

หมวดกิจกรรม : หมวดท่องเที่ยว

งานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 18 24 ธันวาคม 64 - 12 มกราคม 65 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย โทร. 053-711333 - ชมดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาพันธุ์ - ดนตรีในสวน ทุกคืนวันเสาร์ - นิทรรศการ การประกวดแข่งขันภาพถ่าย - การจัดจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมือง

สถานที่ดำเนินการ
สวนตุงและโคมนครเชียงราย
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
24/12/2564 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด
12/02/2565 : ไม่ระบุเวลา