Facebook share Twitter share Print

สีสันดอยตุง ครั้งที่ 8

หมวดกิจกรรม : หมวดท่องเที่ยว

3 ธันวาคม 64 - 30 มกราคม 65 ทุกวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-18.00 น. ผลิตภัณฑ์งานมือ, อาหารพื้นเมือง, การแสดง, กิจกรรม DIY, การละเล่นสะท้อนชีวิตคนอยู่กับป่าเป็นต้นฯ นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานนอกจากจะได้รับความสนุกสนาน ยังมีส่วนร่วมช่วยสืบสาน วัฒนธรรมอันดีงามของหลากหลายชนเผ่า

สถานที่ดำเนินการ
โครงการพัฒนาดอยตุง
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
03/12/2564 : 08:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด
30/01/2565 : 18:00 น.