Facebook share Twitter share Print

ปั่นเพื่อสุขภาพ กินลม ชมวิว รอบหนองหลวง ครั้งที่ 1

หมวดกิจกรรม : หมวดกีฬา

อำเภอเวียงชัย ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพ กินลม ชมวิว รอบหนองหลวง ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. ณ สวนสาธารณะหนองหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

สถานที่ดำเนินการ
ณ สวนสาธารณะหนองหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
26/02/2563 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด
26/02/2563 : ไม่ระบุเวลา