Facebook share Twitter share Print

ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2563 "2002 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง"

หมวดกิจกรรม : หมวดท่องเที่ยว

จังหวัดเชียงราย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย และพุทธศาสนิกชนจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2563 "2002 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง" ในระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดพระธาตุดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจ : ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย

สถานที่ดำเนินการ
ณ วัดพระธาตุดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
07/03/2563 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด
08/03/2563 : ไม่ระบุเวลา