Facebook share Twitter share Print

เดิน – วิ่ง การกุศล “วิ่งเพื่อลดหมอกควัน”

หมวดกิจกรรม : หมวดกีฬา

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล “วิ่งเพื่อลดหมอกควัน” ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สถานที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
01/03/2563 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด
01/03/2563 : ไม่ระบุเวลา