Facebook share Twitter share Print

" Phu Chi Fa Challenge 2020 " สิงห์พิชิตภูชี้ฟ้า 2020 ท้าวัดใจสายปั่น

หมวดกิจกรรม : หมวดกีฬา

" Phu Chi Fa Challenge 2020 " สิงห์พิชิตภูชี้ฟ้า 2020 ท้าวัดใจสายปั่น ในวันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 63 เวลา 07:00 น. ณ โรงเรียนบ้านตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย กิจกรรมปั่นท้าทายความชันของภูชี้ฟ้า

สถานที่ดำเนินการ
ณ โรงเรียนบ้านตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
15/02/2563 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด
15/02/2563 : ไม่ระบุเวลา