Facebook share Twitter share Print

เวียงพางคำเสือภูเขา ครั้งที่ 2 ปั่นพิชิต 5 ผา (ผาจม-ผาคำ-ผาเรือ-ผารุ่งเจริญ-ผาหมี)

หมวดกิจกรรม : หมวดกีฬา

เวียงพางคำเสือภูเขา ครั้งที่ 2 ปั่นพิชิต 5 ผา (ผาจม-ผาคำ-ผาเรือ-ผารุ่งเจริญ-ผาหมี) วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย จัดแข่งขันจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ร่วมกับ ชมรมจักรยานแม่สาย *เส้นทางปั่น ระยะทาง 12 กิโลเมตร จุดเริ่มต้น วัดถ้ำผาจม - ร้านระเบียงดาง - บ้านห้วยน้ำริน - วัดผาคำ - วัดผาเรือ - เส้นทางเลียบดอยผารุ่งเจริญ - บ้านผาหมี - เส้นชัยศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติด (บ้านผาหมี)

สถานที่ดำเนินการ
ณ วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
23/02/2563 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด
23/02/2563 : ไม่ระบุเวลา