Facebook share Twitter share Print

Doiluang Mini Marathon 2020 ครั้งที่ 3

หมวดกิจกรรม : หมวดกีฬา

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Doiluang Mini Marathon 2020 ครั้งที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

สถานที่ดำเนินการ
ณ โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
22/02/2563 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด
22/02/2563 : ไม่ระบุเวลา