Facebook share Twitter share Print

เดิน วิ่ง 111 ปี บ้านดู่มินิมาราธอน

หมวดกิจกรรม : หมวดกีฬา

ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง 111 ปี บ้านดู่มินิมาราธอน วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.00 น. ณ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สถานที่ดำเนินการ
ณ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
23/02/2563 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด
23/02/2563 : ไม่ระบุเวลา