Facebook share Twitter share Print

วิ่งเพื่อการกุศล "35 ปี โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม" Mini Marathon 2020 ครั้งที่ 1

หมวดกิจกรรม : หมวดกีฬา

ขอเชิญร่วมวิ่งเพื่อการกุศล "35 ปี โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม" Mini Marathon 2020 ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

สถานที่ดำเนินการ
ณ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
16/02/2563 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด
16/02/2563 : ไม่ระบุเวลา