Facebook share Twitter share Print

วิ่ง 110 ปี โรงเรียนสันโค้งฯ

หมวดกิจกรรม : หมวดกีฬา

ขอเชิญร่วมงานวิ่ง 110 ปี สันโค้ง เชียงรายจรูญราษฎร์ มินิมาราธอน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการเดิน และวิ่ง และเพื่อเฉลิมฉลองและรำลึกถึงการครบรอบ 110 โรงเรียนบ้านสันโค้งฯ ในวันที่16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง อ.เมือง จ.เชียงราย

สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนบ้านสันโค้ง อ.เมือง จ.เชียงราย
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
16/02/2563 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด
16/02/2563 : ไม่ระบุเวลา