ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

27 ต.ค. 2562
หมวดกีฬา
 ณ วัดร่องขุ่น ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
27 ต.ค. 2562
หมวดกีฬา
 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอแม่จัน
26 ต.ค. 2562 - 27 ต.ค. 2562
หมวดท่องเที่ยว
 วัดท่าข้ามศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
20 ต.ค. 2562
หมวดกีฬา
 ณ วนอุทยานถ้ำหลวง –ขุนน้ำนางนอน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
20 ต.ค. 2562
หมวดกีฬา
 ณ สถานีขนส่งดอยตุง ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
20 ต.ค. 2562 - 21 ต.ค. 2562
หมวดท่องเที่ยว
 วัดมิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
18 ต.ค. 2562 - 20 ต.ค. 2562
หมวดกีฬา
 ณ สิงห์ปาร์ค อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
5 ต.ค. 2562
หมวดกีฬา
 ณ วัดหิรัญญาวาส (วัดพระสาน) ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
29 ก.ย. 2562
หมวดกีฬา
 ณ โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย
29 ก.ย. 2562
หมวดกีฬา
 เส้นทางวิ่ง ปั่นจากลานอนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช (ห้าแยกพ่อขุน) ถึง วิทยาลัยครูเชียงราย
25 ก.ย. 2562
หมวดกีฬา
 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย
22 ก.ย. 2562
หมวดกีฬา
 ณ สิงห์ปาร์ค อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
22 ก.ย. 2562
หมวดกีฬา
 ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย
21 ก.ย. 2562
หมวดท่องเที่ยว
 ณ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อ.เมือง จ.เชียงราย
15 ก.ย. 2562
หมวดกีฬา
 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังใหม่) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย