ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

7 ธ.ค. 2562
หมวดกีฬา
 สิงห์ปาร์ค เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
6 ธ.ค. 2562 - 10 ธ.ค. 2562
หมวดท่องเที่ยว
 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน ในมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
5 ธ.ค. 2562
หมวดกีฬา
 บริเวณลานหอปรัชญา รัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 ธ.ค. 2562 - 12 ม.ค. 2563
หมวดท่องเที่ยว
 ดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
1 ธ.ค. 2562
หมวดกีฬา
 ณ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
30 พ.ย. 2562
หมวดกีฬา
 ณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
27 พ.ย. 2562 - 1 ธ.ค. 2562
หมวดท่องเที่ยว
 ณ สิงห์ปาร์ค เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
24 พ.ย. 2562
หมวดกีฬา
 ณ สิงห์ปาร์ค อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
17 พ.ย. 2562
หมวดกีฬา
 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
16 พ.ย. 2562 - 17 พ.ย. 2562
หมวดท่องเที่ยว
 บ้านห้วยก้าง ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
15 พ.ย. 2562 - 17 พ.ย. 2562
หมวดท่องเที่ยว
 บ้านหัวแม่คำ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
10 พ.ย. 2562
หมวดกีฬา
 ณ สิงห์ปาร์คเชียงราย
9 พ.ย. 2562
หมวดกีฬา
 ณ ดอยแม่สลอง ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
2 พ.ย. 2562
หมวดกีฬา
 ณ สนามบินเก่า อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย