ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

29 ธ.ค. 2562
หมวดกีฬา
 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
29 ธ.ค. 2562
หมวดกีฬา
 โรงเรียนวาวีวิทยาคม ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
28 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563
หมวดท่องเที่ยว
 ณ สนามโรงเรียนบ้านสันติคีรี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
27 ธ.ค. 2562 - 19 ม.ค. 2563
หมวดท่องเที่ยว
 สวนตุงและโคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
26 ธ.ค. 2562
หมวดท่องเที่ยว
 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
25 ธ.ค. 2562 - 12 ม.ค. 2563
หมวดท่องเที่ยว
  สวนไม้งามริมน้ำกก ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
22 ธ.ค. 2562
หมวดกีฬา
 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด แม่สาย
21 ธ.ค. 2562
หมวดกีฬา
 ณ สนามโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม อ.แม่จัน จ.เชียงราย
15 ธ.ค. 2562
หมวดกีฬา
 จังหวัดเชียงราย
10 ธ.ค. 2562 - 11 ธ.ค. 2562
หมวดท่องเที่ยว
 ณ วัดมิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
8 ธ.ค. 2562
หมวดกีฬา
 สิงห์ปาร์คเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
8 ธ.ค. 2562
หมวดกีฬา
 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย
8 ธ.ค. 2562
หมวดกีฬา
 ณ โรงเรียนบ้านสันกลาง ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
8 ธ.ค. 2562
หมวดกีฬา
 หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน
8 ธ.ค. 2562
หมวดกีฬา
 ณ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย