ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

17 ม.ค. 2563
หมวดกีฬา
 ณ สวนสาธารณะหนองปึ๋ง ชุมชนหนองปึ๋ง เทศบาลนครเชียงราย (เส้นทางรอบหนองปึ๋ง รอบละ 1.8 กม.)
17 ม.ค. 2563
หมวดกีฬา
 ณ ดอยม่อนกระถาง หมู่ 2 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
17 ม.ค. 2563 - 19 ม.ค. 2563
หมวดกีฬา
 ณ ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
15 ม.ค. 2563 - 20 ม.ค. 2563
หมวดท่องเที่ยว
 ณ สวนตุงและโคม เฉลิมพระเกียรตินครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
12 ม.ค. 2563
หมวดกีฬา
 ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
12 ม.ค. 2563
หมวดกีฬา
 ณ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
12 ม.ค. 2563
หมวดกีฬา
 ณ วัดพระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
11 ม.ค. 2563
หมวดกีฬา
 ณ ลานหน้าสนามฟุตบอลสิงห์สเตเดี้ยม
5 ม.ค. 2563
หมวดกีฬา
 สนามโรงเรียนบ้านปางค่า ตำบลตับเต่า
4 ม.ค. 2563
หมวดกีฬา
 สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย
4 ม.ค. 2563 - 5 ม.ค. 2563
หมวดท่องเที่ยว
 ณ วัดป่าหมากหน่อ เวียงหนองล่ม อำเภอแม่จัน
31 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563
หมวดท่องเที่ยว
 ณ หอนาฬิกาฯ ถนนบรรพปราการ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
31 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563
หมวดท่องเที่ยว
 ณ บริเวณหน้าด่านพรมแดนไทย-เมียนมา (สะพานแห่งที่ 1) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
31 ธ.ค. 2562
หมวดกีฬา
 ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย
29 ธ.ค. 2562
หมวดกีฬา
  เทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย