ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

7 มี.ค 2563 - 8 มี.ค 2563
หมวดท่องเที่ยว
 ณ วัดพระธาตุดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
1 มี.ค 2563
หมวดกีฬา
 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
1 มี.ค 2563
หมวดกีฬา
 ณ บริเวณสถานีขนส่งดอยตุง (ท่ารถม่วง) ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
26 ก.พ. 2563
หมวดกีฬา
 ณ สวนสาธารณะหนองหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
23 ก.พ. 2563
หมวดกีฬา
 ณ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
23 ก.พ. 2563
หมวดกีฬา
 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
22 ก.พ. 2563
หมวดกีฬา
 ณ สนามกีฬากลางเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
22 ก.พ. 2563
หมวดกีฬา
 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
22 ก.พ. 2563
หมวดกีฬา
 ณ โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
16 ก.พ. 2563
หมวดกีฬา
 โรงเรียนบ้านสันโค้ง อ.เมือง จ.เชียงราย
16 ก.พ. 2563
หมวดกีฬา
 ณ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
15 ก.พ. 2563
หมวดกีฬา
 ณ โรงเรียนบ้านตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
14 ก.พ. 2563
หมวดกีฬา
 ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
12 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563
หมวดท่องเที่ยว
 ณ สิงห์ปาร์คเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย