ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
หมวดท่องเที่ยว
 สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
9 ก.ค. 2565 - 10 ก.ค. 2565
หมวดท่องเที่ยว
 โรงเรียนบรรพตวิทยา บ้านผาตั้ง
12 ก.ค. 2565 - 13 ก.ค. 2565
หมวดท่องเที่ยว
 วัดมิ่งเมือง-หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | Thailand Tourism Directory
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน และประจำปี
ของดี/บริการเด่น ประจำจังหวัด